HOME  |   OVERZICHT OEFENINGEN  |   PRIVACY  |   CONTACT  
KLOKKIJKEN

KLOKREKENEN ONLINE

KLOKKIJKEN OEFENEN

De manier waarop kloklezen vaak wordt aangeleerd, is niet noodzakelijk de meest efficiënte manier. Meestal start men met relatief kloklezen - bvb. kwart voor acht - en nadien wordt dan absoluut kloklezen aangebracht - bvb. 7 uur 45 (minuten). Dit zowel bij digitaal als bij analoog klokkijken.

We kunnen hierdoor 4 types van kloklezen onderscheiden.

Naast het kloklezen besteden we hier ook aandacht aan het functioneel klokrekenen met oefenen van het berekenen van tijdsverschillen.

DIGITAAL KLOKKIJKEN OEFENEN

DIGITALE KLOK: RELATIEF AFLEZEN

DIGITALE KLOK: TIJDSVERSCHIL BEPALEN

ANALOOG KLOKKIJKEN OEFENEN

ANALOGE KLOK: RELATIEF LEZEN

ANALOGE KLOK: ABSOLUUT LEZEN

ANALOGE KLOK: TIJDSVERSCHIL BEPALEN

TIJDSBEGRIPPEN

Deze website bevat online oefeningen voor klokkijken om het klokrekenen in uw klas te verbeteren. Zowel analoog als digitaal kloklezen wordt behandeld. Veel kinderen vinden klokkijken best moeilijk. Vooral het analoog kloklezen met de betekenis van de kleine wijzer en die van de grote wijzer vraagt de nodige inoefening.

In de toekomst wensen we deze site rond klokrekenen verder uit te bouven met lessuggesties rond tijdsbesef en tijdsbeleving. We hebben al een eerste aanzet met de dagen van de week en de maanden van het jaar. Het gaat voor de leerlingen vlotter als de lesactiviteiten het kloklezen spelenderwijs en functioneel aanleren.

Het leren klokkijken start met de bewustwording van vaste tijdpatronen en in het ontwikkelen van tijdsbesef en het inzicht verwerven in de tijdverdeling. Het koppelen van vaste gebeurtenissen aan uren is een noodzakelijke voorbereiding op het kloklezen.

Bij analoog klokkijken starten we met het verkennen van de klok, de cijfers, de kleine wijzer, de grote wijzer en natuurlijk ook de richting van de wijzers. Zeer voor kinderen uit het speciaal onderwijs is deze voorafgaande verkenning noozakelijk.

De analoge klok leren gebeurt in de meeste rekenmethodes in groep 3 en 4. Pas in groep 5 en 6 komt de digitale klok aan de beurt. In de huidige maatschappij zien we echter dat de digitale klok eerder in onze leefwereld verschijnt. Denk maar aan mobiele telefoon, dvd speler, magnetron, ... Daarom gaan steeds meer stemmen op om vroeger te starten met digitaal klokkijken en sommigen opteren zelfs om de volgorde om te draaien en analoog kloklezen pas in een later stadium aan te bieden.

Om het klokkijken meer realistisch te maken is het aangeraden om gedurende de dag regelmatig de kinderen hun aandacht te richten op de tijd. Denk maar aan vaste tijdstippen als speeltijd, lunchpauze, einde van de week, ...